Vidékkutató központ

 
A Vidékkutató Központ interdiszciplináris kutatóműhely, amely a romániai vidék társadalmára és gazdasági helyzetére fókuszáló kutatásokat kezdeményez és végez. Kutatási területei közé tartozik a mezőgazdaság és a vidéki társadalom átalakulásának a vizsgálata, valamint a vidék- és a közösségfejlesztés lehetőségeinek az elemzése. A munkacsoport céljai megvalósítása érdekében kutatásokat, műhelybeszélgetéseket és konferenciákat szervez, illetve részt vesz a partnerei által szervezett projektekben. A tudástermelésen kívül a központ céljai közé tartozik a vidékkutatással foglalkozó szakemberek munkájának lehetőségek szerinti összefogása, és az itt termelődő tudásoknak a megjelenítése, valamint a román (és romániai magyar) vidékkutatás eredményeinek a nemzetközi tudományos gondolkodásba való becsatornázása is. Intézetünk  munkatársainak többsége a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem alkalmazottja, így a Vidékkutató Központ az egyetemmel együttműködésben folytatja munkáját. Programjaiba igyekszik bevonni a BBTE diákjait is, és rendszeres együttműködést folytat a BBTE Településfejlesztésben Alkalmazott Szociológia MA képzésével.
 
A központ további törekvése, hogy tagjai olyan projektekben vegyenek részt, amelyek a vidéki társadalom és gazdaság megismerése révén fejlesztési javaslatok megfogalmazását és ezek gyakorlatba ültetését tűzik ki célul. Ennek az alkalmazott tudástermelésnek az érdekében a munkacsoport fontosnak tartja a vidékkutatásban és vidékfejlesztésben érdekelt piaci és nonprofit intézményekkel való együttműködés kialakítását is.
 

rs_center@yahoo.com | Brassó u. 9 / 3, Kolozsvár, Románia